TitulinisApie skulptoriųSkulptūraPiešiniai, projektaiKontaktai
Kęstutis Krasauskas
skulptorius
Monumentalioji skulptūra
Memorialiniai paminklai
Skulptūrinės formos
Portretai
Reljefai ir pano
Kamerinė skulptūra
Liongino Šepkos parkas
Italija
Italija


Temu'(BS)

         
"Cinque uccelli" Arte in strada 2008, liepa, h-150cm,                                                    "Le pace del gatto e dell uccello" Arte in strada 2009, 
Temu'(BS), Italija.                                                                                                    liepa, l-165cm, h-67cm, Temu'(BS), Italija.

          

"Dalla mano del creatore"  Arte in strada 2010, liepa,                                                   "Il conto dell' amore" (Giesmė apie Meilę) maumedis,
h-165cm, Temu'(BS), Italija.                                                                                       h-150cm,2011 metai, 9 tarptautinis simpoziumas-
I - premija                                                                                                              konkursas "Arte in strada", Temu'(BS), Italija.

 


"Tre Nodi: Castita, Puverta, Obbedienza", liepa,
h-150cm, 2013 metai, Temu'(BS), Italija.


Edolo(BS)

     


     
III premija  2016 metai.